Voor wie

Visie

Een ieder die te maken heeft met een rouw- of verlieservaring is welkom in mijn praktijk! Ieder mens is uniek en ook uniek in het omgaan met rouw- en verlieservaringen. Samen kijken we naar wat voor jou het beste voelt. Jouw tempo is daarin bepalend.

Een ieder die te maken heeft met een rouw- of verlieservaring is welkom in mijn praktijk!

Ieder mens is uniek en ook uniek in het omgaan met rouw- en verlieservaringen. Samen kijken we naar wat voor jou het beste voelt. Jouw tempo is daarin bepalend. Door mijn eigen werk- en levenservaring richt ik mijn speciale aandacht op de volgende mensen:

  • Kinderen en jongeren die een dierbare moeten missen, kunnen zich gesteund en gehoord voelen bij individuele begeleiding. Kinderen zijn ontzettend veerkrachtig, het ene moment verdrietig en een ander moment kunnen ze weer blij lijken. Kinderen rouwen op hun eigen manier en in hun eigen tempo.  Het is fijn als er voor hen extra aandacht is, dat juist zij zich ook gehoord voelen.  Vaak durven kinderen zich makkelijker te uiten bij iemand die iets meer afstand heeft. In verschillende creatieve werkvormen zal ik proberen het verdriet hanteerbaar te maken en het kind in zijn kracht te laten staan.

 

  • Gezinnen waarin verlies door bijvoorbeeld echtscheiding of rouw van een geliefd persoon wordt doorgemaakt, kunnen vaak een steuntje in de rug goed gebruiken. Hoe ga je samen met verlies om, hoe kun je je kinderen het beste ondersteunen? Waar moet je alert op zijn? Hoe kun je als partners, elk op eigen wijze, een verdriet verwerken, zonder elkaar te verliezen?

 

  • Extra aandacht heb ik voor zwangeren en hun partners die een ongeboren kindje moeten verliezen of door welke moeilijke keuze dan ook, hebben besloten hun zwangerschap te beëindigen. Na het fysieke herstel komt vaak de emotionele klap. Juist dan, als voor iedereen het leven weer doorgaat, is het fijn je gesteund te weten. Het verlies van een baan in de zwangerschap of de dood van een geliefd persoon in de nabije omgeving kan juist in een zwangerschap, waarin naar een nieuw leven wordt uitgezien, voor groot verdriet zorgen.

 

  • Ook heb ik extra aandacht voor nabestaanden van een zelfdoding. Een vorm van overlijden die een specifieke aandacht vereist, doordat de nabestaande vaak achter blijft met veel vragen. De zelfdoding is een inbreuk en een schok in het verwachtingspatroon van het leven. In een situatie die ons leven overhoop haalt, hebben we behoefte aan een verklaring en een ordening. Vaak moeten we aanvaarden dat er geen verklaring is. Juist de wezenlijke dingen van het leven – liefde, lijden en dood-  onttrekken zich vaak aan alle logica. Een aspect van de verwerking is het aanvaarden dat verklaringen nooit volledig helder zullen zijn.

 

  • Oudere mensen hebben vaak al meerdere verlies- en rouwervaringen doorleeft. De kring van mensen rondom een oudere wordt in de loop van de jaren minder en beperkt zich vaak tot de partner. Als de partner wegvalt, heeft dit een enorme impact. Vaak wordt rouw bij oudere mensen onvoldoende herkend en erkend door de omgeving van de nabestaande. Het leven wordt niet altijd meer als zinvol ervaren. Emotioneel en fysiek kan de energie ontbreken om de rouw te verwerken. Ik luister naar de levensgeschiedenis van de nabestaande. Herinneringen ophalen met een lach en een traan doen recht aan het beeld van de overledene. Hierin klinkt de betekenis door van de overleden persoon voor de nabestaande.

 

  • Organisaties (vrouwenverenigingen, kerkelijke instanties, enz.), bedrijven en scholen die meer inzicht willen krijgen in rouw en de vele aspecten rondom rouw, kunnen bij mij terecht. De wensen kunnen op tafel worden gelegd en zo maak ik een programma op maat.