Image description
Visie

Visie

In ons leven maken we allemaal verlies, verdriet en rouw mee. Verlies hoort bij het leven. Rouw is de achterkant van de liefde… Hoe meer het verlorene betekenis had voor ons in het leven, hoe meer we de pijn zullen voelen van het gemis.

Het verlies van iemand die ons dierbaar is door een overlijden of een scheiding, het verlies van een nog ongeboren kindje, het verlies van werk, van toekomst of van gezondheid kan ons leven danig doen veranderen. Diepe emoties kunnen naar boven komen en de kwetsbaarheid van de mens wordt dan juist zo zichtbaar. Het kan ook zijn dat de emoties diep verborgen zijn, zodat we er niet bij kunnen.

Rouwen is een unieke weg zonder eindpunt, het is geen tijdelijk proces. Rouwen vraagt om ons leven te herschikken, om opnieuw de identiteit te vinden. Het toe te laten in ons zelf, in het verleden, het heden en de toekomst. Zoals het was, wordt het nooit meer. Rouw is een samenspel tussen de diepe pijn van het gemis en het aanpassen aan de nieuwe situatie. Het beseffen van het verlies komt stukje bij beetje en langzamerhand krijgt het leven weer een nieuwe vorm, een ‘nieuw gewoon’. Het verlies kan ook op andere momenten in het leven om aandacht blijven vragen. Ook kunnen grote levensvragen en vragen rondom zingeving centraal staan. Verlies doorleven kost heel veel energie en vraagt om veel moed de pijn aan te gaan. Rouwen is geen ziekte, maar kan ons soms wel ziek maken. Daarom is het onder ogen zien van de werkelijkheid en het toelaten van het gemis een noodzakelijke opgave voor heropbouw van het leven.

Van nature is de mens heel veerkrachtig en kunnen we rouw- en verlieservaringen verweven met ons leven. Juist bij deze ervaringen, waarin het leven ons op de proef stelt, is het fijn om iemand naast je te weten. Iemand die met je meeloopt op een moeilijk stuk van jouw levenspad, zodat jij je minder eenzaam voelt. Je gehoord voelen geeft erkenning van het diepe verdriet en bevestiging dat jouw verdriet er mag zijn.

Rouwen is niet loslaten, maar je opnieuw verbinden met de overledene! Het is een levenslang proces van het zoeken naar een betekenisvol leven zonder de overledene.

>
<