Sensi-therapie

Visie

Sensi-therapie is erop gericht om de mens in zijn totaliteit te behandelen. Bij Sensi-therapie wordt gebruik gemaakt van een combinatie van therapieën die volgens een vast protocol met een biosensor gemeten worden. Sensi-therapie is een holistische therapie die uitgaat van de mens in zijn geheel.

Wat is Sensi-therapie?

Sensi-therapie is erop gericht om de mens in zijn totaliteit te behandelen. Bij Sensi-therapie wordt gebruik gemaakt van een combinatie van therapieën die volgens een vast protocol met een biosensor gemeten worden. Sensi-therapie is een holistische therapie die uitgaat van de mens in zijn geheel. 

Een Sensi-therapeut maakt gebruik van onschuldige middelen en eenvoudige technieken waarvan de werking in de praktijk zijn bewezen. Uitgangspunt is dat de cliënt beter dan wie ook weet wat hem/haar mankeert. De elementen die de samenhang vormen van de Sensi-therapie zijn gebaseerd op het volgende eenvoudige principe:

  • Weghalen van gifstoffen uit het lichaam (ontgiften met remedies en orthomoleculaire preparaten).
  • Stoppen met het toevoegen van gifstoffen in het lichaam (dieet en allergiemeting).
  • Wegnemen van de oorzaken (o.a. behandeling en/of remedies).
  • Direct op gang brengen van het proces (d.m.v. drukpuntmassage en/of holistic pulsing en/of EFT) die emoties vrij maken.

Voor wie?
Zowel volwassenen als kinderen kunnen effectief met Sensi-therapie behandeld worden. Deze brede en unieke therapie is geschikt voor veel problemen en lichamelijke klachten. Door de holistische benadering zal ik niet de klacht maar de mens in zijn totaliteit behandelen. Het is van belang om de oorzaak op te sporen en vervolgens te behandelen. Deze alternatieve behandeling gaat ervan uit dat lichaam en geest elkaar voortdurend beïnvloeden. Problemen ontstaan doordat lichaam en geest niet in balans zijn. Het opheffen van deze onbalans is het doel van de probleemgerichte behandeling. Uit ervaring is gebleken dat Sensi-therapie vaak in enkele sessies goed resultaat geeft. De ontspanningsgerichte therapie zorgt ervoor dat lichaam en geest tot rust komt. Daarom uitermate geschikt voor een ieder die lichamelijk of psychische klachten heeft. Een groot aantal kinderen en volwassenen heeft last van overgevoeligheden voor voeding, indrukken uit de omgeving, enz. In de rouwbegeleiding is het een welkome aanvulling. Bij zwangerschap kan de Sensi-therapie uitermate effectief zijn. Sensi-therapie is gericht op de vragen van deze tijd.

Hoe werkt Sensi-therapie?
Binnen de Sensi-therapie wordt er gemeten  met een biosensor, nodig om de verschillende technieken binnen de Sensi-therapie te meten, zoals o.a. drukpuntmassage, EFT (Emotional Freedom Techniques), Holistic Pulsing, edelsteentherapie, voeding- en allergiemeting, orthomoleculair, bloesem- en edelsteenremedies, diëten. 

De gedachtegang bij de ontwikkeling van deze nieuwe therapie is niet specialisatie, maar generalisatie. Niet focussen op een steeds kleiner gebied, maar met een brede kijk zoveel mogelijk deelgebieden bewerken, zodat de cliënt niet steeds hoeft te wisselen van therapeut. Een soort therapeutische supermarkt met van alles wat in de schappen en met maar één doel: de cliënt zo goed mogelijk bedienen tegen een zo laag mogelijk tarief.

De behandeling
De behandeling duurt 1 tot 1,5 uur per consult en afhankelijk van wat er onderweg tijdens de behandeling zich voordoet. Bij kinderen is dit korter. Gemiddeld zijn er in totaal 2-3 behandelingen nodig per persoon. Tijdens de behandeling meet ik met een “bio-sensor”. Het streven is naar een zo groot mogelijk effect in zo weinig mogelijke behandelingen! Het is een mens- en vooral ook kindvriendelijke behandelmethode. Tijdens een behandeling vraag ik je alleen de schoenen uit te doen.

Betaalbaar voor de cliënt?
Door de veelheid van technieken, methoden en middelen is Sensi-therapie uiterst effectief gebleken in de praktijk. Er is slechts een korte serie behandelingen nodig.
Lage tarieven, gecombineerd met een korte behandelduur, leveren een kostenplaatje op wat uiteindelijk goedkoper is dan andere therapievormen die wel worden vergoed.