Begeleiding

Visie

Anderen op gepaste afstand, liefdevol nabij zijn in hun rouwproces tot ze zelf de draad van het leven weer kunnen oppakken en het leven weer kunnen omarmen, dat is mijn missie en mijn passie: het werken vanuit mijn kern! Ik bied rust en ruimte, kan goed luisteren en heb een groot empatisch vermogen en ik laat jou, als rouwende, in je waarde. Iemand mag komen met wat hij meedraagt, ieder mens is uniek. Samen proberen we bij de pijn te komen om van daaruit weer te kunnen opbouwen tot een mens in de volle bloei van zijn leven.

Anderen op gepaste afstand, liefdevol nabij zijn in hun rouwproces tot ze zelf de draad van het leven weer kunnen oppakken en het leven weer kunnen omarmen, dat is mijn missie en mijn passie: het werken vanuit mijn kern! Ik bied rust en ruimte, kan goed luisteren en heb een groot empatisch vermogen en ik laat jou, als rouwende, in je waarde. Iemand mag komen met wat hij meedraagt, ieder mens is uniek. Samen proberen we bij de pijn te komen om van daaruit  weer te  kunnen opbouwen tot een mens in de volle bloei van zijn leven.

Het verlies kan ik niet wegnemen, ik kan wel helpen het verlies in te passen in je leven, zodat je weer grip krijgt op het leven. In jouw tempo en naar jouw behoefte kunnen we door middel van individuele gesprekken verkennen welke betekenis het verlorene voor je heeft.

Mijn eigen ervaring in combinatie met de vakkennis, flexibiliteit en mijn sensitief vermogen stellen mij in staat een eigen werkwijze toegespitst op de unieke rouwende toe te passen.

Vele vormen van rouw en verlies hebben impact op het hele gezin. In gezins- of oudergesprekken kunnen we zoeken naar een vorm van begeleiding voor alle leden binnen dit gezin.

Voor kinderen en jongeren is het fijn om creatief bezig te zijn. Allerlei creatieve werkvormen zijn mogelijk en het kind of de jongere kan zelf aangeven welke vorm het beste bij hem past.

E-coaching is een vorm van begeleiden die bestaat uit een (begin) gesprek, mailcontacten en een evaluatiegesprek. Door middel van mailcontact schrijf je je gevoelens, ervaringen en vragen op, op het moment dat jij het nodig hebt en het gevoel hebt dat er niemand voor je is. Ik zal jouw mail met interesse lezen en daarop binnen afgesproken tijd reageren. Veel mensen kunnen gevoelens makkelijker uiten door ze op te schrijven. Schrijven biedt vaak meer tijd voor rust en reflectie. Doordat je telkens je gedachten en gevoelens helder opschrijft, krijg je beter begrip en een groter inzicht van deze gedachten en gevoelens. In het begin van het gesprek vindt het vormgeven van het traject dat bij jou past, plaats.

Rituelen kunnen ons helpen afscheid te nemen van een bepaalde tijd, van een geliefde of van een verwachting. Een ritueel geeft vaak een overgangsfase aan van afscheid nemen en een andere tijd tegemoet zien. Hier mag heel bewust bij worden stil gestaan. Pas als we goed afscheid hebben kunnen nemen, is er weer ruimte. Rituelen werken het beste als je jezelf er volledig in kunt herkennen. Daarom ontwerp ik in overleg met jou, rituelen op maat.

Door lezingen over rouw te geven, bereik ik een grotere groep mensen. Zelfs in een grotere groep kan het met elkaar praten over rouw herkenning en erkenning geven, waardoor je het gevoel kunt hebben dat jij niet de enige bent. Alleen al dit gegeven kan een klein stukje eenzaamheid doen uitdoven.

Voorlichting geven is een belangrijk instrument om rouw bespreekbaar te maken. Vroeg of laat krijgt een ieder van ons hier mee te maken. We bereiden ons op heel veel dingen heel goed voor in het leven. Rouw en verlies duwen we soms van ons af… Voor bedrijven en scholen kan voorlichting inzicht geven in het effect van rouw op een individu én zijn naaste omgeving (collega’s en klasgenootjes).